Relacje z poprzednich edycji
19-20 października 2017, Warszawa, UWAGA Warsztat 20.X. - wyprzedany - II termin warsztatu - 30.X.2017
Prawo Pracy 2017/2018
Kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018
Program kongresu

Dzień 1, 19 października 2017

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15

Prezentacja Grupy Most Wanted!

9.15- 10.00

„Zmiany zasad korzystania przez pracowników z ochrony przedemerytalnej od 1 października 2017 r.

 • Czy ochrona będzie mogła trwać nadal mimo osiągniecia wieku emerytalnego?
 • Jakie będą różnice w zakresie ochrony pomiędzy osobami które z niej korzystały przed zmianą i pracownikami których ochrona zacznie się od 1.10.2017 r.?
 • Kiedy okres ochrony będzie liczony od 1.10.2017 r.?
 • Jaka ochrona będzie przysługiwała osobom niezatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian, jeśli potem podejmą pracę?

Planowana od 1 czerwca 2018 r. elektronizacja akt osobowych – czy przyniesie efekty?

 • Jakie będą zasady zmiany postaci akt z papierowej na elektroniczną?
 • Kiedy akta osobowe będą mogły być prowadzone tylko elektronicznie?
 • Czy byłym pracownikom trzeba będzie wydawać kopie dokumentacji pracowniczej?
 • Kiedy dokumentacja kadrowa będzie mogła być zniszczona po 10 latach?
 • Na czym będą polegały nowe raporty informacyjne, które będzie trzeba składać w ZUS?
 • Jaka dokumentacja będzie musiała być przechowywana 50 lat?

Prelegent: Łukasz Prasołek

10.00 - 10.15

Pytania z sali do prelegenta

10.15 - 10.30

PRZERWA

10.30 - 11.15

"Największe problemy praktyczne ze stosowaniem minimalnego wynagrodzenia u zleceniobiorców oraz kontrole PIP w tym zakresie po 1 stycznia 2017 r."

 • Zasady wynagradzania zleceniobiorców w 2017 r.
 • Umowy z osobami niewykonującymi działalności gospodarczej
 • Umowy z przedsiębiorcami
 • Konieczność comiesięcznych wypłat (od 1.01.2017 r.)
 • Ewidencja godzin świadczenia usług (od 1.01.2017 r.)
 • Umowy wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
 • Kara za naruszenia związane z minimalnym wynagrodzeniem
 • Kara za recydywę
 • Kontrola PIP w zakresie minimalnego wynagrodzenia

Prelegent: Paweł Ziółkowski

11.15 - 11.30

Pytania z sali do prelegenta

11.30 - 11.45

PRZERWA

11.45 - 12.30

"Zmiana przepisów prawa  w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 r. – więcej obowiązków dla pracodawców i praw dla pracowników"

 • RODO – podstawowe założenia;
 • Wpływ RODO na pracodawców. Nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Prawo kandydata/pracownika do interwencji w dane osobowe (prawo do bycia zapomnianym, prawo do informacji o naruszeniu ochrony danych, czy prawo do przeniesienia danych);
 • Nowe uprawnienia GIODO;
 • Konsekwencje naruszenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Prelegent: Edyta Defańska-Czujko

 
12.30 - 12.45

Pytania z sali do prelegentki

12.45 - 13.30

LUNCH

13.30 - 14.15

"Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych - konieczność czy dalsze utrudnienia dla pracodawców?"

 • Cel i geneza zmian wprowadzonych 1 czerwca 2017 r.;
 • Główne zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie pracodawcy-użytkownika i agencji pracy tymczasowej

 - zmienione ograniczenia w stosowaniu pracy tymczasowej,

- nowe obowiązki pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej,

- większa ochrona kobiet w ciąży,

- nowe sankcje za naruszenie przepisów ustawy;

 • Ocena zmian

Prelegent: Agnieszka Lechman-Filipiak

14.15 - 14.30

Pytania z sali do prelegentki

14.30 - 14.45

PRZERWA

14.45 - 15.30

"Obowiązek wydania świadectwa pracy z zachowaniem wymaganych procedur i terminów po nowelizacjach w styczniu i czerwcu 2017 r., praktyczna wykładnia dotycząca kwestii wątpliwych oraz dalsze, planowane zmiany"

 • Zasady wydawania świadectw pracy, gdy współpraca stron stosunku pracy jest kontynuowana na podstawie kolejnych stosunków pracy,
 • Wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 czerwca br., opinie dotycząc możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy, wypełnianie świadectwa pracy w zakresie dotyczącym korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,
 • Zasady wydawania świadectwa pracy osobom uprawnionym do jego odbioru, w tym uprawnionym do uzyskania świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
 • Obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie sprostowanego świadectwa pracy oraz na uzupełnienie świadectwa pracy oraz nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia),
 • Możliwość sprostowania świadectwa pracy po terminie albo z inicjatywy pracodawcy oraz zasady sporządzania poprawnego odpisu świadectwa pracy – zgodnie z orzecznictwem i wykładnią,
 • Dalsze, planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy.

Prelegentka: Monika Frączek

15.30 - 15.45

Pytania z sali do prelegentki

15.45 - 16.00

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni