Relacje z poprzednich edycji
19-20 października 2017, Warszawa, UWAGA Warsztat 20.X. - wyprzedany - II termin warsztatu - 30.X.2017
Prawo Pracy 2017/2018
Kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018
Prowadzący/Prelegenci

Notki biograficzne

  Karol Zamojski

  PROWADZĄCY

  Współzałożyciel i menedżer Zakładu Napraw Biznesowych, marki zajmującej się diagnostyką biznesową, planowaniem strategicznym i szkoleniami wdrożeniowymi dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacją konferencji naukowo-biznesowych, należącej do #pkw_group. Filozof i ekonomista. Od kilkunastu lat wykładowca, min. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obecnie wykładowca w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego. Praktyk biznesu, przedsiębiorca, doradca i mentor zarządów przedsiębiorstw, członek zespołów eksperckich przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wieloletni ekspert do spraw wizerunku politycznego. Specjalista w dziedzinie wystąpień publicznych i medialnych. Specjalista  od spraw lingwistyki i wizerunku scenicznego. Trener biznesowy i specjalista ds. zarządzania kulturą.  W pracy filozoficznej skupia się na antropologii talentu i warunków jego odkrywania, ujawniania i trenowania,  a na styku filozofii i biznesu na budowaniu struktur i schematów aplikacyjnych dla talentów.

  Magda Zamojska

  PROWADZĄCA

  Menedżer i współzałożyciel #StyleSchool Experience Academy.

  Od 18 lat Trenerka w dziedzinie komunikacji behawioralnej (pozawerbalnej) i Neurolingwistyki w procesach relacyjnych (negocjacyjnych, sprzedażowych i rekrutacyjnych.) Master Trener, Coach i Mentor w zakresie szeroko pojętego rozwoju. Praktyk biznesowy w zakresie tworzenia projektów zarządzania systemowego i wdrażania. Specjalista w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych. Ekspert współpracujący z TVN Style i TVN w zakresie zmiany osobistej uczestników programów „W poszukiwaniu piękna”, „Sablewskiej sposób na modę”, „Sablewskiej Sposób na”.

  MONIKA FRĄCZEK

  PRELEGENTKA

  Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy.

  Paweł Ziółkowski

  PRELEGENT

  Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych. Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

  Łukasz Prasołek

  PRELEGENT

  W latach 2003 – 2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, w latach 2006 – 2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW, a w latach 2006 – 2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych. Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

  Agnieszka Lechman-Filipiak

  PRELEGENTKA

  Kieruje Zespołem Prawa Pracy w warszawskim biurze DLA Piper. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym prawa pracy oraz prawa spółek. Specjalizuje się w problematyce zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz  rozwiązywania sporów zbiorowych. Doradza także pracodawcom w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych polityk mających na celu zapobieganie nadużyciom oraz w zakresie prawno-pracowniczych aspektów postępowań w przedmiocie domniemanych nadużyć i działań niezgodnych z etyką w biznesie. Posiada również wiedzę ekspercką z dziedziny kontraktów menadżerskich, dyskryminacji w zatrudnieniu, zakazu konkurencji, zatrudniania cudzoziemców oraz pakietów socjalnych dla pracowników. We wszystkich tych obszarach doradzała zarówno międzynarodowym korporacjom, jak również wiodącym polskim spółkom, m.in. z branży finansowej, energetycznej, farmaceutycznej czy wytwórczej. Jest autorką licznych publikacji w polskiej oraz zagranicznej prasie fachowej, m.in. w  miesięczniku "Praca i Zabezpieczenie Społeczne". Ponadto jest autorką komentarza do nowelizacji Kodeksu pracy. Jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Edyta Defańska-Czujko

  PRELEGENTKA

  Adwokat, koordynator praktyki prawa pracy w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Specjalizuje się zarówno w indywidualnym, jak i zbiorowym prawie pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia, obejmujących np. outsourcing pracowniczy i zwolnienia grupowe, w złożonych, także transgranicznych transferach pracowników oraz w doradztwie dotyczącym tzw. elastycznych form zatrudnienia pracowników tymczasowych. Jej praktyka procesowa obejmuje w szczególności spory związane z ustaleniem istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, godzin nadliczbowych, umów o zakazie konkurencji a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji. Uczestniczy w due diligence.

Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni