Relacje z poprzednich edycji
16-17 listopada 2017, Poznań
Prawo Pracy 2017/2018
Kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018, czas pracy pracowników zadaniowych

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy, która odbędzie się 16-17 listopada 2017. Tematem przewodnim tego dwudniowego wydarzenia są zmiany w prawie pracy, kontrowersyjne i trudne przypadki, z jakimi działy HR  będą musiały zmierzyć się w 2017  roku. Kongres skierowany jest do specjalistów działów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości oraz członków zarządów firm.

Kiedy?
16-17 listopada
Gdzie?
Hotel MODERNO***
ul. Kolejowa 29
60-718 PoznańZobacz dojazd
Cena kongresu
290 zł + VAT Cena obejmuje: uczestnictwo w całodziennym wydarzeniu, lunch oraz przerwy kawowe. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w wersji elektronicznej.
Cena warsztatu
490 zł + VAT
590 zł + VAT
Cena obejmuje: uczestnictwo w warsztacie, materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe.
Główne zagadnienia
Dzień 1 - Kongres OKPP
 • delegowanie pracowników do pracy zagranicę oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach,

 • praktyczne problemy związane z zatrudnianiem oraz rozliczaniem czasu pracy pracowników zadaniowych,

 • nadchodząca nowelizacja przepisów dotyczących danych osobowych osób fizycznych i jej skutki dla pracodawców (maj 2018),

 • zatrudnienie tymczasowe jeszcze bardziej tymczasowe - skutki nowelizacji z 1 czerwca 2017 r.,

 • minimalne wynagrodzenie po zmianach - ''Parszywa 13" czy "Strachy na Lachy?'',

Dzień 2 - Warsztat I OKPP
 • Terminowe umowy o pracę
 • Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki

 • Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki

 • Zasady wydawania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.

 • Nowy wzór świadectwa pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.

 • Nowe „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.

 • Rozwiązanie umowy o pracę

 • Ochrona przedemerytalne od 1 października 2017 r.

 • Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem

 • Projekt zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie składania oświadczeń woli w wersji elektronicznej

 • Prezydencki projekt zmiany Kodeksu pracy

 • Projekt zmiany Kodeksu pracy i ustawy o PIP uprawniający inspektora pracy do wydawania decyzji w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy

Dzień 2 - Warsztat II OKPP
 • RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
 • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe po 25 maja 2018 r.?

 • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe po 25 maja 2018 r.?

 • Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - podobieństwa i różnice

 • Zasady przetwarzania danych w RODO – o czym musimy pamiętać przetwarzając dane pracowników czy potencjalnych pracowników?

 • Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych) – jak chronić dane w działach kadr?

 • Nowe treści obowiązków informacyjnych – o czym informować kandydatów do pracy  i pracowników?

Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni