Relacje z poprzednich edycji
23-24 maja 2019, Poznań
Prawo pracy w 2019 r.
Zmieniające się przepisy w świetle obowiązków i praw pracodawcy
Program I Warsztatu
Dzień 2, 24 maja 2019
"Kompendium dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia do zwolnienia z uwzględnieniem RODO oraz zmian od stycznia 2019 r."
Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło wiele zmian dotyczących dokumentacji pracowniczej. Zmieniły się zasady wypłaty wynagrodzeń, skrócony został okres przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wprowadzono możliwość prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej, wydane zostało nowe rozporządzenie w sprawie akt pracowniczych. Niestety ustawodawca nie uchronił się od błędów – nowe regulacje budzą duże wątpliwości interpretacyjne i stwarzają konkretne problemy. Dodatkowo  wciąż uczymy się stosować RODO w środowisku pracy, co bynajmniej wcale nie jest taki łatwe. Powyższe powoduje, że wiedza zdobyta na warsztatach niewątpliwie przyda się każdej osobie zajmującej się kadrami. Pozwoli uporządkować informację i zdobyć wiedzę o nowych regulacjach.

PROGRAM SZKOLENIA

09.00- 09.05 Rejestracja uczestników

09.05 – 10.30

 1. Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych (od 1.01.2019 r.)
 • Wprowadzenie domyślności wypłat bezgotówkowych;
 • Pod jakimi warunkami pracodawca może dokonywać wypłat gotówkowych.
 1. RODO w środowisku pracy (od 25.05.2018 r.)
 • Zasady przetwarzania danych pracowniczych;
 • Czy konieczna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych;
 • Elementy umowy o pracę;
 • Dane których można żądać od kandydata na pracownika;
 • Dane których można żądać od pracownika;
 • Czy pracodawca może przetwarzać dane wrażliwe?
 • Powierzenie kadr na zewnątrz.

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę

10.45 – 12.15

 1. Elektronizacja akt osobowych (od 1.01.2019 r.)
 • E-akta – prawo czy obowiązek?
 • Możliwość wyboru u nowych pracowników;
 • Możliwość cyfryzacji starych akt;
 • Czy można prowadzić akta w formie mieszanej?
 • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji.

12.15 – 13.00 Przerwa na lunch

13.00 – 14.30

 1. Przechowywanie akt osobowych (od 1.01.2019 r.)
 • Nowy okres przechowywania akt osobowych;
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek przechowywać akta osobowe przez 10 lat?
 • Możliwość skrócenia przechowywania akt osobowych;
 • Nowe obowiązki informacyjne.

14.30 – 14.45 Przerwa na kawę

14.45 – 16.00

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie akt pracowniczych (od 1.01.2019 r.)
 • Porównanie regulacji 2018-2019;
 • Nowa część akt osobowych;
 • Zasady postępowania z karami;
 • Dokumentowanie czasu pracy;
 • Konieczność dostosowania akt osobowych do nowych regulacji;
 • Dokumentacja związana z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

16.00 – 16.05

Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie specjalistycznej i portalach internetowych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni
Zapisz się już teraz

Kliknij w link i wypełnij krótki formularz.

Organizator potwierdzi Twoje uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, w wiadomości e-mailowej.

ZAPISZ SIĘ NA KONGRES