Relacje z poprzednich edycji
23-24 maja 2019, Poznań
Prawo pracy w 2019 r.
Zmieniające się przepisy w świetle obowiązków i praw pracodawcy
Program kongresu

Dzień I, 23 maja 2019, Poznań

8.15 - 8.45

Rejestracja, kawa powitalna

8.45 - 9.00

Prezentacja Grupy Most Wanted!

9.00 - 10:00
"Pracownicze Plany Kapitałowe wyzwaniem dla pracodawców – jak je założyć i prowadzić?"
 • Na czym polega PPK?
 • Najważniejsze terminy przy zakładaniu i prowadzeniu PPK;
 • Procedura zakładania PPK;
 • Jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK?
 • Dobrowolność PPK – na czym polega?
 • Obowiązki podmiotów zatrudniających;
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
Prelegent: Łukasz Kuczkowski, Radca prawny, partner w kancelarii RACZKOWSKI PARUCH
10:00 - 10.15

Pytania od uczestników

10.15 - 10.30
PRZERWA
10.30 - 11.15
"Tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, przejmowanie klientów przez byłych pracowników oraz zakaz konkurencji w świetle najnowszych zmian oraz orzecznictwa sądów pracy"
 • Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa a zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej – różnice, podobieństwa, praktyczne zastosowanie;
 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa oraz okres jej trwania;
 • Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie i po ustaniu stosunku pracy – jak prawidłowo wprowadzić, weryfikować i wyciągać konsekwencje?
 • Zakaz prowadzenia dodatkowej działalności nie-konkurencyjnej – czy jest zgodny z prawem?
 • „Przejmowanie” klientów przez byłych pracowników – jak zapobiegać?
Prelegent: Michał Szuszczyński, Radca prawny, wspólnik w Kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA
11.15 - 11.30

Pytania od uczestników

11.30 - 12.15
"Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe obowiązki dla działu HR"
 • Założenia nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • Rola działu HR na kształt wewnętrznej struktury organizacyjnej;
 • Wdrożenie procedury sygnalizacji i prowadzenie postępowań wyjaśniających – zadania dla HR.
Prelegentka: Edyta Defańska – Czujko, Adwokat w Kancelarii CRIDO Legal
12.15 - 12.30

Pytania od uczestników

12.30 - 13.15
LUNCH
13.15 - 14.00
"Planowane zmiany kodeksu pracy w związku z dostosowywaniem przepisów do RODO"
 • Nowy zakres danych, jakich pracodawca może żądać od kandydata od pracy lub pracownika;
 • Zgoda jako podstawa przetwarzania przez pracodawcę danych zwykłych lub szczególnej kategorii pracownika;
 • Warunki udzielania zgody przez pracownika i konsekwencje jej nieudzielenia.
Prelegentka: Paulina Filipczak Zawadzka, Radca prawny, właścicielka Kancelarii PFZ  
14.00 - 14.15
Pytania od uczestników
14.15 - 15.00
"Telepraca jako sposób na obniżenie kosztów pracy i dostosowanie się do potrzeb pracowników"
 • Telepraca a inne możliwości świadczenia pracy na odległość;
 • Środki komunikacji elektronicznej;
 • Ustalenie warunków stosowania telepracy;
 • Wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy (od 6.06.2018 r.);
 • Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika (od 6.06.2018 r.);
 • Obowiązki względem telepraco wnika;
 • Sprzęt do teletransmisji lub ekwiwalent – skutki PIT i ZUS.
Prelegent: Paweł Ziółkowski, Prawnik, trener, publicysta
15.00 - 15.15
Pytania od uczestników
15.15 - 15.30
PRZERWA
15.30 - 16.15
"Nowe przepisy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r."

Prelegentka: Monika Jurkiewicz, Radca prawny, właścicielka kancelarii MONIKA JURKIEWICZ
16.15 - 16.30
Pytania od uczestników
16.30 - 16.45
Rozdanie nagród i podziękowanie za udział w wydarzeniu      

Program kongresu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.
Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni
Zapisz się już teraz

Kliknij w link i wypełnij krótki formularz.

Organizator potwierdzi Twoje uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, w wiadomości e-mailowej.

ZAPISZ SIĘ NA KONGRES