Relacje z poprzednich edycji
23-24 maja 2019, Poznań
Prawo pracy w 2019 r.
Zmieniające się przepisy w świetle obowiązków i praw pracodawcy
Prowadzący/Prelegenci

Notki biograficzne

Edyta Defańska-Czujko
Adwokat w Kancelarii CRIDO Legal. Od wielu lat doradza klientom zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia, obejmujących m. in. outsourcing pracowniczy i zwolnienia grupowe oraz w złożonych, także transgranicznych transferach pracowników. Doradza również w zakresie wynagrodzeń w sektorze finansowym oraz danych osobowych pracowników. Jej praktyka procesowa obejmuje spory związane z ustaleniem istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, godzin nadliczbowych, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W Kancelarii CRIDO Legal odpowiada za praktykę prawa pracy. Wcześniej pracowała m. in. w jednej z największych polskich kancelarii prawniczych, gdzie zajmowała się prawem pracy doradzając klientom korporacyjnym ze wszystkich branż w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. Jest autorką licznych publikacji prasowych i szkoleń z zakresu prawa pracy.
Michał Szuszczyński
Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców Lewiatan, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym kadry managerskiej i członków zarządu, czasu pracy oraz relacji pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami załogi (związkami zawodowymi, radą pracowników). Reprezentuje Klientów przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe z prawa pracy na tej samej uczelni. Wspólnik Kancelarii Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA S.C. w Poznaniu.kresu prawa pracy.
Łukasz Kuczkowski
Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner w kancelarii RACZKOWSKI PARUCH. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.
Paweł Ziółkowski
Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie specjalistycznej i portalach internetowych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.
Paulina Filipczak Zawadzka
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2011 r. jest radcą prawnym przy OIRP w Łodzi. Prowadzi z sukcesem własną kancelarię prawną od połowy 2012 r. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców m.in. w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, czy pracy. Autorka kilku publikacji z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się także w zagadnieniach prawa ochrony danych osobowych. W ramach swojej działalności zawodowej od kilku lat przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych zarówno w podmiotach publicznych, jak i prywatnych Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z tą tematyką, jak również zapraszana jest do prezentowania tych zagadnień na śniadaniach biznesowych, konferencjach czy kongresach prawa.
Monika Jurkiewicz
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego i Bankowości na UMK w Toruniu oraz podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego UMK. Właściciel Kancelarii Prawnej wyspecjalizowanej w zagadnieniach prawa pracy i prawa gospodarczego obsługującej między innymi międzynarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne z branż automotive, budowlanej, e-commerce oraz tekstylnej. Doświadczony doradca biznesu w procesach organizacji produkcji, procesach wprowadzania produktu na rynek oraz organizacji procedur odpowiedzialności za produkt. Wieloletni szkoleniowiec zagadnień prawa pracy i prawa gospodarczego. Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy.
Kalina Kaczmarek
Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem, prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.
Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni
Zapisz się już teraz

Kliknij w link i wypełnij krótki formularz.

Organizator potwierdzi Twoje uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, w wiadomości e-mailowej.

ZAPISZ SIĘ NA KONGRES