Relacje z poprzednich edycji
21-22 marca 2019, Warszawa
Prawo pracy w 2019 r.
Nowelizacje przepisów wyzwaniem dla pracodawców
Program kongresu

Dzień I, 21 marca 2019, Warszawa

8.15 - 8.45

Rejestracja, kawa powitalna

8.45 - 9.00

Prezentacja Grupy Most Wanted!

9.00 - 9.45
"Monitoring wizyjny i kontrola poczty elektronicznej pracownika w ryzach Kodeksu Pracy od 25 maja 2018 r. Na ile może pozwolić sobie Pracodawca?"
 • Pojęcie monitoringu pracowników w miejscu pracy;
 • Dopuszczalne formy kontrolowania pracowników;
 • Sposób wprowadzenia monitoringu;
 • Nagrania z monitoringu wizyjnego jako dowody w sprawach cywilnych;
 • Możliwe roszczenia pracowników.
Prelegentka: Edyta Defańska – Czujko, Adwokat w Kancelarii CRIDO Legal
09.45 - 10.00

Pytania od uczestników

10.00 - 10.15
PRZERWA
10.15 - 11.00
"Tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, przejmowanie klientów przez byłych pracowników oraz zakaz konkurencji w świetle najnowszych zmian oraz orzecznictwa sądów pracy"
 • Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa a zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej – różnice, podobieństwa, praktyczne zastosowanie;
 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa oraz okres jej trwania;
 • Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie i po ustaniu stosunku pracy – jak prawidłowo wprowadzić, weryfikować i wyciągać konsekwencje?
 • Zakaz prowadzenia dodatkowej działalności nie-konkurencyjnej – czy jest zgodny z prawem?
 • „Przejmowanie” klientów przez byłych pracowników – jak zapobiegać?
Prelegent: Michał Szuszczyński, Radca prawny, wspólnik w Kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA
11.00 - 11.15

Pytania od uczestników

11.15 - 12.00
"Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca  2019 r.?"
 • Pracownicze Programy Kapitałowe jako nowa (nie)obowiązkowa forma oszczędzania;
 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia PPK;
 • Wprowadzenie PPK w zakładzie pracy – kolejne kroki, terminy i obowiązki;
 • Ile to będzie kosztować? – koszty pracodawcy i pracowników;
 • Porównanie PPK i PPE – czy warto jeszcze utworzyć PPE?
Prelegent: Krzysztof Gąsior, Adwokat, partner w Kancelarii ZAWIRSKA GĄSIOR
12.00 - 12.15

Pytania od uczestników

12.15 - 13.00
LUNCH
13.00 - 13.45
"Nowe zasady dokonywania potrąceń komorniczych od 1 stycznia 2019 r."
 • Potrącenia ze stosunku pracy: zasady dokonywania potrąceń, kolejność potrąceń, wysokość potrąceń, kwota wolna od potrąceń, potrącenia dobrowolne, składka na PPK a potrącenia od 1 lipca 2019 r.;
 • Potrącenia z zasiłków: zasady dokonywania potrąceń, kolejność potrąceń, wysokość potrąceń, kwoty wolne (zmiany od lipca 2018 r.);
 • Potrącenia z ZFŚS: czy i ewentualnie kiedy świadczenia z ZFŚS podlegają potrąceniom, w jakiej wysokości dokonuje się potrąceń z ZFŚS?
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych: stan do końca 2018, wprowadzenie kolejności potrąceń, wprowadzenie limitów potrąceń, zasady dokonywania potrąceń z umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2019 r.
Prelegent: Paweł Ziółkowski, Prawnik, trener, publicysta  
13.45 - 14.00
Pytania od uczestników
14.00 - 14.45
"RODO w kadrach - możliwości i ograniczenia"
 • Zasady pozyskiwania danych osobowych w prawie pracy – zgoda czy prawo?
 • Zasady ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji – CV, rozmowa kwalifikacyjna, czego można żądać, o co można prosić, a o co w ogóle nie można prosić;
 • Ochrona danych osobowych w okresie zatrudnienia – fundusz świadczeń socjalnych, fotografie, zasady budowania strony internetowej pracodawcy (dane informacyjne pracowników, adresy mailowe, numery telefonów, nazwy stanowiska), badanie lekarskie, linie papilarne pracownika, współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi w aspekcie ochrony danych osobowych.
Prelegent: Piotr Wojciechowski, Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy
14.45 - 15.00
Pytania od uczestników
15.00 - 15.15
PRZERWA
15.15 - 16.00
"Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi po zmianach od 1 stycznia 2019 r."
 • Z jakich uprawnień mogą korzystać związkowcy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Jak według nowych zasad ustala się reprezentatywność zakładowych organizacji związkowych?
 • Jakie będą zmiany w obowiązkach sprawozdawczych związków względem pracodawcy?
 • Jakich informacji musi udzielać pracodawca związkom zawodowym po zmianach?
 • Jakie są zasady konsultowania regulaminów wewnątrzzakładowych w przypadku działania u pracodawcy kilku organizacji związkowych?
 • Jakie zmiany w zakresie szczególnej ochrony działaczy związkowych wprowadzono od stycznia 2019 r.?
Prelegent: Łukasz Prasołek, Prawnik, publicysta, ekspert prawa pracy
16.00 - 16.15
Pytania od uczestników
16.15 - 16.30
Rozdanie nagród i podziękowanie za udział w wydarzeniu    

Program kongresu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.
Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni
Zapisz się już teraz

Kliknij w link i wypełnij krótki formularz.

Organizator potwierdzi Twoje uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, w wiadomości e-mailowej.

ZAPISZ SIĘ NA KONGRES