Relacje z poprzednich edycji
21-22 marca 2019, Warszawa
Prawo pracy w 2019 r.
Nowelizacje przepisów wyzwaniem dla pracodawców
Prowadzący/Prelegenci

Notki biograficzne

Magdalena i Karol Zamojscy

MAGDALENA ZAMOJSKA - Współzałożycielka Duetu Trenerskiego Zamojscy.pl. Specjalistka w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych i medialnej. Od 20 lat specjalistka w dziedzinie komunikacji behawioralnej (pozawerbalnej) i Neurolingwistyki w procesach relacyjnych (negocjacyjnych, sprzedażowych i rekrutacyjnych.)

KAROL ZAMOJSKI – Współzałożyciel Duetu Trenerskiego Zamojscy.pl. Praktyk biznesu, przedsiębiorca, doradca i mentor zarządów przedsiębiorstw gł. w zakresie planowania strategicznego, komunikowania zarządczego i strategii negocjacyjnych. Specjalista w dziedzinie wystąpień publicznych i medialnych.

 
Edyta Defańska-Czujko
Adwokat w Kancelarii CRIDO Legal. Od wielu lat doradza klientom zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia, obejmujących m. in. outsourcing pracowniczy i zwolnienia grupowe oraz w złożonych, także transgranicznych transferach pracowników. Doradza również w zakresie wynagrodzeń w sektorze finansowym oraz danych osobowych pracowników. Jej praktyka procesowa obejmuje spory związane z ustaleniem istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, godzin nadliczbowych, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W Kancelarii CRIDO Legal odpowiada za praktykę prawa pracy. Wcześniej pracowała m. in. w jednej z największych polskich kancelarii prawniczych, gdzie zajmowała się prawem pracy doradzając klientom korporacyjnym ze wszystkich branż w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. Jest autorką licznych publikacji prasowych i szkoleń z zakresu prawa pracy.
Łukasz Prasołek
W latach 2003 – 2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, w latach 2006 – 2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW, a w latach 2006 – 2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych. Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.
Paweł Ziółkowski
Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie specjalistycznej i portalach internetowych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.
Piotr Wojciechowski
Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy. W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.
Michał Szuszczyński
Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców Lewiatan, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym kadry managerskiej i członków zarządu, czasu pracy oraz relacji pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami załogi (związkami zawodowymi, radą pracowników). Reprezentuje Klientów przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe z prawa pracy na tej samej uczelni. Wspólnik Kancelarii Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA S.C. w Poznaniu.kresu prawa pracy.
Krzysztof Gąsior
Adwokat, partner w butikowej kancelarii prawa pracy - ZAWIRSKA GĄSIOR. Doradza klientom w sporach z pracownikami, w postępowaniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców i legalizacji pobytu, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych w związku z zatrudnieniem, relacji z osobami zatrudnionymi na umowy cywilnoprawne, restrukturyzacji zatrudnienia, a także w kwestiach zbiorowego prawa pracy. Autor licznych publikacji prasowych. Gość branżowych programów telewizyjnych w roli eksperta.
Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni
Zapisz się już teraz

Kliknij w link i wypełnij krótki formularz.

Organizator potwierdzi Twoje uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, w wiadomości e-mailowej.

ZAPISZ SIĘ NA KONGRES