Relacje z poprzednich edycji
12-13 kwietnia 2018, Warszawa
Prawo pracy w 2018 r. – kontrowersyjne aspekty, najnowsze orzecznictwo, ostatnie i planowane zmiany
Prowadzący/Prelegenci

Notki biograficzne

  Katarzyna Piekut

  PROWADZĄCA

  Kierownik Działu Sprzedaży w Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. Z branżą HR związana od ponad 7 lat, doświadczenie zawodowe zdobywała w największych międzynarodowych firmach rekrutacyjnych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziałach Zarządzania oraz Prawa i Administracji, certyfikowany trener biznesu. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania projektami w branży HR m.in. projekty rekrutacji masowych. Interesuje się tematyką controllingu w HR i rozwoju talentów.

  Anna Ślęzak-Gąsiorowska

  PRELEGENTKA

  Radca Prawny. Prowadzi praktykę Prawa Pracy i Wsparcia Działów HR w kancelarii JGBS Biernat & Partners. Doświadczenie zdobywała w działach prawa pracy międzynarodowych korporacji, a także w renomowanych kancelariach warszawskich prowadząc sprawy klientów z zakresu prawa pracy. Ambasadorka i prawnik pro bono Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca.

  Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji, arabistyki na Wydziale Orientalistycznym oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła English Law Program organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z wydziałami prawa na brytyjskich uniwersytetach.

  Prelegentka wielu konferencji i autorka publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa muzułmańskiego.

   

  Łukasz Prasołek

  PRELEGENT

  W latach 2003 – 2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, w latach 2006 – 2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW, a w latach 2006 – 2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

  Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

  Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

  Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

  Paweł Ziółkowski

  PRELEGENT

  Prawnik, trener, publicysta, konsultant.

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

  Piotr Wojciechowski

  PRELEGENT

  Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy.

  W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy.

  W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy.

  Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

  Michał Szuszczyński

  PRELEGENT

  Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu; ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców LEWIATAN; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na tym Uniwersytecie. Przez 10 lat pracował w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez 8 lat kierował pracami Departamentu Prawa Pracy. Aktualnie założyciel i osoba zarządzająca kancelarią SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy, świadczącej doradztwo prawne z zakresu prawa pracy dla pracodawców. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, świadcząc usługi doradcze na rzecz średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Doradza w materii prawa pracy w procesach restrukturyzacji, przejęć oraz fuzji podmiotów gospodarczych, reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami pracy wszystkich instancji (w tym przed Sądem Najwyższym), sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, prowadzi szkolenia oraz seminaria poświęcone zagadnieniom stosunku pracy.

Partnerzy
Patroni Medialni