Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XXXI edycja, rok 2016
Prawo pracy 2016/2017 - kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017

5Podczas pierwszego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy odbyło się pięć fascynujących i mobilizujących prelekcji. Pierwszą z prelegentek była Magdalena Kosicka. W prosty sposób opowiedziała o zmianach w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiedziała na pytania dotyczące najnowszego rozporządzenia, wyjaśniła w jaki sposób Dział Kadr powinien się do nich przygotować i jak najlepiej je wdrożyć do swojej organizacji. Następnie Paweł Ziółkowski zaprezentował niezwykle ciekawą prelekcję na temat zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników do pracy zagranicą. W sposób klarowny wyjaśnił różnice pomiędzy delegacją, a oddelegowaniem, a także nakreślił najważniejsze aspekty planowanych zmian w styczniu 2017 roku. Rewelacyjna Monika Frączek nakreśliła możliwości podziału urlopu macierzyńskiego przez rodziców dziecka, przedstawiła przypadki, w których drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego, a na zakończenie zaskoczyła nas możliwościami rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Po 3 wspaniałych wystąpieniach wszyscy udali się na lunch, po powrocie z którego na scenę wszedł Piotr Wojciechowski. W pierwszej kolejności opowiedział o zmianach dotyczących terminowych umów o pracę, a następnie odpowiedział na pytania obejmujące powyższą tematykę. Pierwszy dzień Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy zamknął Maciej Chakowski. Ostatni prelegent pierwszego dnia Kongresu wygłosił niezwykle ciekawy wykład dotyczący minimalnej płacy, która będzie obowiązywała od 2017 roku. Zwieńczeniem tego owocnego dnia było losowanie nagród dla uczestników i uczestniczek Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty w tematyce prawidłowego zatrudniania i zwalniania pracowników. Zostały one podzielone na 4 bloki tematyczne:

  • Poprawne zatrudnianie pracowników,
  • Poprawne przyjmowanie do pracy na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • Zasady poprawnego wypowiadania pracownikom umów o pracę,
  • Zasady wydawania świadectw pracy, w szczególności.

Wszyscy uczestnicy mieli szansę aktywnego udziału w warsztatach, a także możliwość uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas konferencji.