Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
V edycja, rok 2012

Pracownik vs. Pracodawca – czy możliwe jest win-win?

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas V edycji były:

  • Wynagrodzenie  uprzywilejowanie pracownika
  • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  • Premie czy nagrody, jakie będą skutki przyznania pracownikom poszczególnych świadczeń?
  • Problemy z zaplanowaniem czasu pracy w systemie równoważnym i zmianowym
  • Fuzje, przejęcia i alianse strategiczne i ich konsekwencje dla stosunku pracy
  • Outplacement – jako działanie win-win
  • Employer Branding. Czy warto dbać o markę pracodawcy w trudnych czasach?
  • Praca nakładcza w nowych warunkach gospodarczych – szanse i możliwości dla przedsiębiorców
  • Opodatkowanie świadczeń pozapłacowych w świetle najnowszego orzecznictwa – wybrane przykłady
Skontaktuj się z nami
Dla uczestników
okpp@mostwanted.pl
tel.: (22) 113 95 50
fax.: (22) 825 52 35
Współpraca merytoryczna
okpp@mostwanted.pl
Dla mediów i sponsorów
wspolpraca@mostwanted.pl

Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
ul. Flory 3/2, 00-586 Warszawa
www.mostwanted.pl