Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
VI edycja, rok 2012
Prawo pracy na trudne czasy

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas VI edycji były:

  • Jak uniknąć przykrych konsekwencji kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  • Abonament medyczny jako najwyżej ceniony przez pracowników benefit pozapłacowy
  • Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne „ryzykownych” zapisów
  • Jak bezpiecznie rozwiązywać umowy o pracę?
  • Szkolenia EFS – wsparcie w kryzysie
  • Czas pracy – elastyczne stosowanie systemów czasu pracy jako remedium na kryzys
  • Mobbing – czy rzeczywiście mamy z nim do czynienia?