Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
VIII edycja, rok 2012
PRAWO PRACY – optymalizacja rozwiązań – wyzwania i zagrożenia dla pracodawców

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas VIII edycji były:

  • Agencja zatrudnienia – administrator czy procesor?
  • Naruszenie prawa do jednakowego wynagrodzenia wskutek nieprawidłowego zastosowania umów cywilnoprawnych – studium przypadku
  • Alternatywne formy zatrudniania
  • Szkolenia przyszłości. Blended–learning i rywalizacja w szkoleniach językowych
  • Optymalizacja czasu pracy w zmiennych warunkach biznesowych – case study.