Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
X edycja, rok 2013
PRAWO PRACY – optymalizacja rozwiązań – wyzwania i zagrożenia dla pracodawców

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas X edycji były:

  • Przyczyny i konsekwencje kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  • Ochrona danych osobowych w działach personalnych
  • Naruszenie prawa do jednakowego wynagrodzenia wskutek nieprawidłowego zastosowania umów cywilnoprawnych – studium przypadku
  • Odpowiedzialność materialna pracowników
  • Executive Coaching w programach rozwoju menadżerów zajmujących kluczowe stanowiska w organizacjach
  • Nagroda jako sposób motywowania pracownika w Kodeksie Pracy