Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XIV edycja, rok 2013
PRAWO PRACY, a skuteczne zarządzanie personelem

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas XIV edycji były:

  • Jak bezpiecznie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?
  • Optymalizacja kosztów poprzez wybór alternatywnych form zatrudnienia
  • Urlopy macierzyńskie – aktualny stan prawny
  • Nowe możliwości – elastyczny czas pracy, dwunastomiesięczny okres rozliczeniowego – szanse i zagrożenia
  • Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy
  • Umowy o zakazie konkurencji – możliwości i ryzyka program aktywnej profilaktyki jako instrument motywowania pracowników
  • Zarzadzanie personelem w czasach kryzysu
  • Opieka medyczna jako najwyżej ceniony czynnik pozapłacowy