Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XIX edycja, rok 2014
PRAWO PRACY a skuteczne zarządzanie personelem

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas XIX edycji były:

  • Profesjonalne usługi doradztwa personalnego jako element skutecznego zarządzania personelem – wykład ekspertów
  • Jak bezpiecznie rozwiązać umowę o pracę
  • Nawiązywanie stosunku pracy i jego następstwa
  • Czas pracy w nadgodzinach
  • Czas pracy po nowelizacjach z 2013 roku
  • Zwolnienia grupowe
  • Akty wewnętrzne w zakładzie pracy