Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XV edycja, rok 2013
PRAWO PRACY, a skuteczne zarządzanie personelem

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas XV edycji były:

  • Czas pracy – nowe regulacje
  • Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone
  • Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie prawa pracy, bhp i wypadki przy pracy
  • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w związku z zatrudnieniem
  • System wspierania pracowników – narzędzie wpływające na jakość i wydajność pracy
  • Opieka medyczna jako czynnik zmniejszający absencję
  • Mobbing a wynik finansowy przedsiębiorstwa