Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XVI edycja, rok 2013
PRAWO PRACY – optymalizacja rozwiązań – wyzwania i zagrożenia dla pracodawców

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas XVI edycji były:

  • Jak uniknąć przykrych konsekwencji kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  • Ochrona danych osobowych w działach personalnych
  • „Umowy śmieciowe”
  • Mobbing
  • Nowe możliwości – elastyczny czas pracy, dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy – szanse i zagrożenia
  • Opieka medyczna jako czynnik zmniejszający absencję
  • Zarzadzanie personelem w czasach kryzysu
  • Świadome zarządzanie programami świadczeń pozapłacowych