Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XVII edycja, rok 2013
PRAWO PRACY a skuteczne zarządzanie personelem

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas XVII edycji były:

  • Jak uniknąć przykrych konsekwencji kontroli Państwowej Inspekcji pracy?
  • Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy w świetle najnowszego orzecznictwa sądu najwyższego
  • Jak bezpiecznie rozwiązywać umowy o pracę?
  • Prawo Pracy w interesie pracodawcy
  • Nowe możliwości – elastyczny czas pracy, dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy – szanse i zagrożenia