Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XVIII edycja, rok 2013
PRAWO PRACY a skuteczne zarządzanie personelem

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas XVIII edycji były:

  • Uzasadnianie wypowiedzenia umowy o pracę – powolna lecz zauważalna ewolucja orzecznictwa
  • Ochrona danych osobowych w działach personalnych
  • Czas pracy w nadgodzinach
  • System wspierania pracowników – narzędzie wpływające na jakość i wydajność pracy
  • Opieka medyczna jako czynnik zmniejszający absencję
  • Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące: urlopów związanych z rodzicielstwem i podróży służbowych