Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XX edycja, rok 2014
PRAWO PRACY a skuteczne zarządzanie personelem

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas XX edycji były:

  • Umowy o zakazie konkurencji– możliwości i ryzyka
  • Czas pracy po nowelizacjach z 2013r.
  • Fuzje, przecięcia i alianse strategiczne i ich konsekwencje dla stosunku pracy
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń
  • Pracownik w sieci Ochrona danych osobowych w działach personalnych