Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XXIII edycja, rok 2014
Praktyczne aspekty prawa pracy i świadczeń pracowniczych

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas XXIII edycji były:

  • Monitoring pracowników w miejscu pracy
  • Optymalizacja czasu pracy
  • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  • Pozapłacowe elementy wynagrodzenia
  • Podatkowe skutki działań z zakresu Fringe–Benefits
  • Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy