Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XXII edycja, rok 2014
Praktyczne aspekty prawa pracy i świadczeń pracowniczych

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy podczas XXII edycji były:

  • Urlopy wypoczynkowe – jak uniknąć błędów
  • Porozumienie, wypowiedzenie, zwolnienie dyscyplinarne– najnowsze orzecznictwo sądowe
  • Optymalizacja czasu pracy– case study
  • Pozapłacowe elementy wynagrodzenia w praktyce
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń ZMIANY W VAT OD 1.04.2014 r.