Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XXIV edycja Warszawa, rok 2014
Czas pracy i urlopy.

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy w Warszawie, podczas XXIV edycji były:

  • Elastyczne zasady zarządzania dobą pracowniczą
  • Korzyści z nowych regulacji czasu pracy
  • Czas pracy pracowników zmianowych i sankcje z  tytułu jego naruszenia
  • Urlop rodzicielski- praktyczne aspekty
  • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
  • Środki nadzoru i kontroli pracownika, a ochrona
  • Środki nadzoru i kontroli pracownika, a ochrona  danych osobowych
  • Problemy prawa pracy w polskich firmach