Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XXIV edycja Kraków, rok 2014
Czas pracy i urlopy.

Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszaliśmy w Krakowie, podczas XXIV edycji były:

  • Praktyczne aspekty związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych
  • Rozliczanie czasu pracy i inne środki nadzoru i  kontroli pracownika, a ochrona danych osobowych.
  • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlop rodzicielski – nowa instytucja prawa pracy
  • Szczególne uprawnienia pracownicze ze względu
  • Szczególne uprawnienia pracownicze ze względu  na wiek, kontynuację nauki lub rodzicielstwo.
  • Problemy prawa pracy w polskich firmach