Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XXXII edycja, rok 2017
Prawo pracy 2016/2017 - kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017

4Pierwszego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy odbyło się pięć fascynujących prelekcji. Piotr Ciborski wskazał praktyczne wskazówki dla pracodawców dotyczące umów terminowych po roku po zmian. Opowiedział o nowych warunkach zatrudnienia o wypowiadaniu umów na czas określonych. Z kolei Karol Sienkiewicz objaśnił nowe zasady składania oświadczeń woli, przechowywania akt osobowych pracowników i dokumentacji pracowniczej od 1 czerwca 2017 roku. Prelegent skupił się wokół tematu elektronicznego przechowywania danych w postaci dokumentacji pracowniczej i akt osobowych. Następnie Michał Szuszczyński przybliżył nam temat minimalnych stawek godzinowych w umowach cywilnoprawnych 2017. Przede wszystkim zasady naliczania wynagrodzenia, konstruowanie bezpiecznych zapisów umownych, prawidłowe ewidencjonowanie godzin pracy.

Po przerwie lunchowej odbyła się niezwykle interesująca prelekcja Pawła Ziółkowskiego dotycząca delegowania pracowników, a także zatrudniania cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 roku. Ostatnią prelegentką była Monika Frączek, która opowiedziała o zmianach w pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 roku, z naciskiem na nowe zasady korzystania z pracy pracowników tymczasowych i osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych. Wisienką na torcie pierwszego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy w Bydgoszczy było losowanie nagród. Największym zainteresowaniem cieszyły się dwa tytuły książek „Sztuka zwycięstwa. Wspomnienia twórcy Nike”, a także „Grzeczne dziewczynki nie awansują”. Gratulujemy zwycięzcom!

Drugiego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy odbyły się warsztaty o tematyce „Jak poprawnie zatrudnić i zwolnić pracownika? Wybrane aspekty, nowe przepisy i planowane zmiany w 2017 roku. Warsztaty poprowadziła Monika Frączek.
W ramach warsztatu uczestnicy poznali zgodny z Kodeksem Pracy proces zatrudniania i zwalniania pracownika. Prowadząca przybliżyła ostatnie i planowane zmiany w przepisach, wskazała pułapki, a także korzyści wynikające z tych zmian. Monika Frączek odpowiedziała na wszystkie pytania, rozwiała wszelkie wątpliwości, a także usystematyzowała Państwa wiedzę.