Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XXXIII edycja, rok 2017
Prawo pracy 2016/2017 - kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017

Podczas pierwszego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy odbyło się pięć fascynujących i mobilizujących prelekcji. Pierwszym z prelegentów był Michał Suszyński. W prosty sposób opowiedział o problemach i kontrowersjach w zmianach w umowach terminowych po 2016 roku, a także poruszył temat minimalnych stawek godzinowych w umowach cywilnoprawnych 2017. Następnie Edyta Defańska-Czujkow opowiedziała o świadectwach pracy po nowelizacji kodeksu Pracy. Rewelacyjny Andrzej Zacharzewski  sposób klarowny nakreślił temat dobrej zmiany w leasingu pracowniczym i zmianach po 1 czerwca 2017. Następnie Paweł Ziółkowski zaprezentował niezwykle ciekawą prelekcję na temat zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników do pracy zagranicą. W sposób klarowny wyjaśnił różnice pomiędzy delegacją, a oddelegowaniem, a także nakreślił najważniejsze aspekty planowanych zmian w styczniu 2017 roku. Na końcu rozdaliśmy  nagrody od sponsorów, książki i audiobooki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i uczestniczek.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty w tematyce prawidłowego zatrudniania i zwalniania pracowników. Zostały one podzielone na 6 bloków tematycznych:

– Stosunek pracy na tle innych form zatrudnienia.

– Nawiązywanie stosunku pracy.

– Rozwiązywanie umów o pracę.

– Wypowiedzenie umowy o pracę.

– Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

– Podatkowo-ubezpieczeniowe skutki rozwiązania stosunku pracy

Wszyscy uczestnicy mieli szansę aktywnego udziału w warsztatach, a także możliwość uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas konferencji.