Relacje z poprzednich edycji
Relacje z Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy
Poprzednie edycje
Kluczowe zmiany 2016 oraz planowane nowelizacje przepisów w 2017
XXXVI edycja, rok 2017
Prawo pracy 2017/2018 - kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany 2018

Podczas pierwszego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy odbyło się pięć fascynujących i mobilizujących prelekcji. Pierwszym prelegentem był Łukasz Prasołek, który poprowadził aż dwie prelekcje. Pierwsza z nich dotyczyła zmian zasad korzystania przez pracowników z ochrony przedemerytalnej, druga zaś planowanej od 1 stycznia 2019 r. elektronizacji akt osobowych. Drugie wystąpienie należało do Pawła Ziółkowskiego, który omówił największe problemy praktyczne ze stosowaniem minimalnego wynagrodzenia u zleceniobiorców oraz kontrole PIP w tym zakresie po 1 stycznia 2017 r. Następnie Edyta Defańska-Czujko opowiedziała o zmianie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, która czeka nas w 2018 r. Po przerwie lunchowej Agnieszka Lechman-Filipiak wyjaśniła na czym polegają zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych. Ostatnia prelekcja należała do Moniki Frączek i dotyczyła obowiązku wydania świadectwa pracy z zachowaniem wymaganych procedur i terminów po nowelizacjach w styczniu i czerwcu 2017 r.

Drugiego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy odbyły się warsztaty o tematyce „Czas pracy 2017/2018. Teoria oraz praktyka planowania i rozliczania czasu pracy, planowane zmiany w 2018 r.” Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie odbyły się one w dwóch terminach. Warsztaty poprowadziła Monika Frączek.

W ramach warsztatu uczestnicy poznali zgodny z Kodeksem Pracy proces planowania i rozliczania czasu pracy. Prowadząca przybliżyła planowane zmiany w przepisach, wskazała pułapki z jakimi borykają się pracodawcy. Monika Frączek odpowiedziała na wszystkie pytania, wyjaśniła wszelkie wątpliwości, a także pomogła usystematyzować Państwa wiedzę.