Poznań  •  23-24 maja 2019

Prawo Pracy w 2019 roku

Zmieniające się przepisy w świetle obowiązków i praw pracodawcy.

Do kongresu zostało

Podstawowe informacje

 • Gdzie?

  Hotel Altus

  ul. Św. Marcina 40 61-807 Poznań

 • Konferencja

  390zł + VAT – do 2.10.2019 + Klienci MW

  490 zł + VAT – od 3.10.2019

  Zyskujesz:

  udział w całodziennym wydarzeniu

  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

  lunch oraz przerwy kawowe

 • Warsztat

  590zł + VAT – do 30.04.2019 + Klienci MW

  690 zł + VAT – od 1.05.2019

  Zyskujesz:

  udział w warsztacie

  materiały szkoleniowe

  lunch oraz przerwy kawowe

Główne zagadnienia

 • Pracownicze Plany Kapitałowe wyzwaniem dla pracodawców – jak je założyć i prowadzić?
 • Tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, przejmowanie klientów przez byłych pracowników oraz zakaz konkurencji w świetle najnowszych zmian oraz orzecznictwa sądów pracy.
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe obowiązki dla działu HR.
 • Planowane zmiany kodeksu pracy w związku z dostosowywaniem przepisów do RODO.
 • Telepraca jako sposób na obniżenie kosztów pracy i dostosowanie się do potrzeb pracowników.
 • Nowe przepisy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 roku.

Prelegenci

Szczegóły Kongresu

Program Konferencji

Dzień I - 23 maja 2019

Hotel Altus
ul. Św. Marcina 40 61-807 Poznań

 • 08:15 - 08:45

  Rejestracja, Kawa powitalna

 • 08:45 - 09:00

  Prezentacja Grupy Most Wanted! Sp. z o.o.

 • 09:00 - 10:00

  Łukasz Kuczkowski

  Radca prawny, partner w Kancelarii RACZKOWSKI PARUCH
  Pracownicze Plany Kapitałowe wyzwaniem dla pracodawców – jak je założyć i prowadzić?

  • Na czym polega PPK?
  • Najważniejsze terminy przy zakładaniu i prowadzeniu PPK;
  • Procedura zakładania PPK;
  • Jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK?
  • Dobrowolność PPK – na czym polega?
  • Obowiązki podmiotów zatrudniających;
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

 • 10:00 - 10:15

  Pytania od uczestników

 • 10:15 - 10:30

  Przerwa

 • 10:30 - 11:15

  Michał Szuszczyński

  Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA
  Tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, przejmowanie klientów przez byłych pracowników oraz zakaz konkurencji w świetle najnowszych zmian oraz orzecznictwa sądów pracy

  • Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa a zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej – różnice, podobieństwa, praktyczne zastosowanie;
  • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa oraz okres jej trwania;
  • Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie i po ustaniu stosunku pracy – jak prawidłowo wprowadzić, weryfikować i wyciągać konsekwencje?
  • Zakaz prowadzenia dodatkowej działalności nie-konkurencyjnej – czy jest zgodny z prawem?
  • „Przejmowanie” klientów przez byłych pracowników – jak zapobiegać?

 • 11:15 - 11:30

  Pytania od uczestników

 • 11:30 - 12:15

  Edyta Defańska-Czujko

  Adwokat w Kancelarii CRIDO Legal
  Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe obowiązki dla działu HR

  • Założenia nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
  • Rola działu HR na kształt wewnętrznej struktury organizacyjnej;
  • Wdrożenie procedury sygnalizacji i prowadzenie postępowań wyjaśniających – zadania dla HR.

 • 12:15 - 12:30

  Pytania od uczestników

 • 12:30 - 13:15

  Lunch

 • 13:15 - 14:00

  Paulina Filipczak-Zawadzka

  Radca prawny, właścicielka Kancelarii PFZ
  Planowane zmiany kodeksu pracy w związku z dostosowywaniem przepisów do RODO

  • Nowy zakres danych, jakich pracodawca może żądać od kandydata od pracy lub pracownika;
  • Zgoda jako podstawa przetwarzania przez pracodawcę danych zwykłych lub szczególnej kategorii pracownika;
  • Warunki udzielania zgody przez pracownika i konsekwencje jej nieudzielenia.

 • 14:00 - 14:15

  Pytania od uczestników

 • 14:15 - 15:00

  Paweł Ziółkowski

  Prawnik, trener, publicysta, konsultant
  Telepraca jako sposób na obniżenie kosztów pracy i dostosowanie się do potrzeb pracowników

  • Telepraca a inne możliwości świadczenia pracy na odległość;
  • Środki komunikacji elektronicznej;
  • Ustalenie warunków stosowania telepracy;
  • Wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy (od 6.06.2018 roku);
  • Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika (od 6.06.2018 roku);
  • Obowiązki względem telepraco wnika;
  • Sprzęt do teletransmisji lub ekwiwalent – skutki PIT i ZUS.

 • 15:00 - 15:15

  Pytania do uczestników

 • 15:15 - 15:30

  Przerwa

 • 15:30 - 16:15

  Monika Jurkiewicz

  Radca prawny, właścicielka Kancelarii MONIKA JURKIEWICZ
  Nowe przepisy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 roku

  • Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych.
  • Względny charakter zakazu. Zgoda zarządu zakładowej organizacji związkowej na uchylenie zakazu.
  • Zakres podmiotowy zakazu – kogo obejmuje ochrona zmiany od stycznia 2019 roku.
  • Rozszerzenie ochrony w na osoby niebędące pracownikami.
  • Zakres przedmiotowy zakazu – tzw. szerszy zakaz wypowiadania.
  • Wypowiedzenie lub rozwiązanie dokonane pracownikowi w okresie ochronnym.
  • Wypowiedzenie lub rozwiązanie dokonane osobie innej niż pracownik w okresie ochronnym.
  • Rekompensata pieniężna.
  • Uchylenie ochrony w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy.
  • Termin, w którym związek zawodowy może wyrazić zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku prawnego z działaczem albo na jednostronną zmianę warunków pracy lub wynagrodzenia na jego niekorzyść.
  • Milcząca zgoda.

 • 16:15 - 16:30

  Pytania od uczestników

 • 16:30 - 16:45

  Rozdanie nagród i podziękowanie za udział w wydarzeniu

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

Sponsorzy nagród

 • Wydawnictwo C.H. Beck
 • Wydawnictwo Od Nowa

Partnerzy medialni

 • Law Business Quality
 • Tygrysy Biznesu
 • eGospodarka.pl
 • Controlling i Zarządzanie
 • infor.pl
 • QBusiness
 • Kariera w Finansach
 • My Company Polska

Partnerzy merytoryczni

 • Kancelaria prawna Jurkiewicz
 • Kancelaria Raczkowski Paruch
 • PFZ Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Filipczak-Zawadzka
 • Kancelaria CRIDO Legal
 • BDG Paweł Ziółkowski
 • Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy

Skontaktuj się z nami

Design & code by newfantastic