kongresprawapracy.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesPraca

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Ustanie stosunku pracy, upadek zakładu pracy czy też inne okoliczności wiążą się z tym, że wypada zarejestrować się w urzędzie pracy. Rejestracja w PUP-ie ma wiele korzyści, spośród których najważniejszą jest oczywiście prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzyści z rejestracji w urzędzie pracy

Rejestracja jako bezrobotny ma wiele korzyści, ponieważ daje prawo do wyżej wspomnianego ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejną zaletą rejestracji jest to, że ma się dostęp do usług pośrednictwa pracy, czyli ofert pracy, które są zgłaszane do urzędu pracy przez pracodawców. Co więcej, bezrobotny ma również prawo do doradztwa zawodowego, a także do wielu potrzebnych informacji czy też pomocy w poszukiwaniu pracy. Praca w Polsce nie jest obowiązkiem, jednakże warto zarejestrować się w urzędzie pracy, ponieważ pomoc udzielana przez urzędników tam pracujących jest bardzo ważna. Co więcej, dzięki rejestracji wiele osób może skorzystać z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. W urzędzie pracy uzyskać można również dofinansowania na otwarcie własnego biznesu, które pochodzić mogą z Funduszu Pracy czy też z innych źródeł pozapaństwowych.

Rejestracja w urzędzie pracy

Rejestracja nie jest skomplikowana, ponieważ wystarczy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, który jest właściwy ze względu na miejsce zameldowania osoby. Jeśli nie ma się zameldowania, to można bez problemu zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, który jest zgodny z miejscem przebywania. Co więcej, istnieje również możliwość skorzystania z systemu elektronicznego. Wystarczy mieć dostęp do internetu i skorzystać z wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej praca.gov.pl lub też za pośrednictwem i platformy usług administracji publicznej. Wniosek taki należy przesłać do właściwego urzędu pracy lub też osobiście oddać go w czasie umówionej wizyty w urzędzie pracy. Przekazując dane do urzędu, zostanie wyznaczony termin wizyty, który nie jest dłuższy niż 7 dni roboczych. W terminie tym należy przekazać wszelkie potrzebne informacje i dokumenty po to, aby rejestracja się udała. Korzystając z tej opcji, ma się możliwość, wcześniejszej rezerwacji terminu co przekłada się na oszczędność czasu.

Status bezrobotnego

Już po zgłoszeniu się do urzędu pracy uzyskać można status osoby bezrobotnej, który należy poświadczyć podpisem. W czasie tej rejestracji przekazane są dane, a całość przebiega pod czujnym okiem urzędnika powiatowego urzędu pracy. Warto pamiętać, że podanie fałszywych danych wiąże się z odpowiedzialnością karną. Warto nadmienić, że uzyskanie statusu osoby bezrobotnej możliwe jest również poprzez system teleinformatyczny. Wystarczy zarejestrować się poprzez wniosek dostępny na www.praca.gov.pl i załączyć skany wymaganych dokumentów oraz opatrzyć wniosek podpisem elektronicznym, który zweryfikować należy za pomocą ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W tym wypadku uzyskuje się status osoby bezrobotnej również w dniu dokończenia rejestracji. Wiedząc już jak zarejestrować się w urzędzie pracy, można bez problemu dopełnić wszelkich formalności z tym związanych.

Udostępnij