kongresprawapracy.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Praca

Umowa o pracę a umowa zlecenie – poznaj różnice

Umowa o pracę a umowa zlecenie – poznaj różnice

Praca to nieodłączny element życia każdego człowieka. Odpowiednie stabilne zatrudnienie to ważny filar w celu osiągnięcia harmonii. Istnieją dwa rodzaje najczęstszych używanych umów w kontekście zatrudnienia, czyli umowa zlecenie oraz umowa o pracę. Jak to wygląda naprawdę?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się z niego:

  • jakie są cechy stosunku pracy
  • umowa o pracę a umowa zlecenie – różnice
  • dlaczego umowa zlecenie jest krytykowana
  • co to jest świadectwo pracy
  • umowa o pracę dla studenta do 26 roku życia
  • jak dochodzić swoich praw

Sprawdź również: https://kongresprawapracy.pl/czy-warto-robic-kursy-zawodowe-sprawdz-zalety-kursow/

Jakie są cechy stosunku pracy?

Cechy stosunku pracy to punkty regulujące umowę. Są to między innymi:

  • czas pracy określony przez pracodawcę, w którym pracownik jest zobowiązany do wykonania pracy
  • wypełnienie obowiązków przez pracownika, które są określone przez pracodawcę
  • wykonywanie samodzielnie przez pracownika powierzonych przez pracodawcę działań
  • nadzorowanie przez pracodawcę obowiązków realizowanych przez pracownika

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie odpowiedniego wynagrodzenia pracownikowi za wykonanie odpowiedniej pracy.

Umowa o pracę a umowa zlecenie – różnice

Pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenie istnieje kilka bardzo istotnych różnic.Wiadomo nie od dziś, że umowa o pracę jest stabilna. Dzięki niej pracownik może egzekwować swoje prawa oparte na kodeksie pracy. Pracownikowi przysługuje płatny urlop oraz odpowiedni czas okresu wypowiedzenia gdy nastąpi rozwiązanie umowy. Występuje tutaj też płaca minimalna. Umowa o pracę wiąże się również z wyższym kosztem utrzymania pracownika przez pracodawcę. Umowa zlecenie wiąże się z jeszcze większą swobodą zarówno pracownika jak i pracodawcy. Wynagrodzenie wypłaca się zazwyczaj od ilości przepracowanych godzin. Nie obowiązuje zazwyczaj okres wypowiedzenia

umowa o pracę

Dlaczego umowa zlecenie jest krytykowana?

Wiele można przeczytać o tym, że umowa zlecenie jest krytykowana ze względu na to, że nie daje korzyści dla osoby pracującej. W przypadku pracy na umowę zlecenie – nie obowiązuje kodeks pracy przez co korzyści pracownika są mniejsze. Jednym z przykładów jest na przykład brak urlopu macierzyńskiego, a wypłacenie zasiłku chorobowego jest wyłącznie w momencie, kiedy dobrowolnie opłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Świadectwo pracy – co to jest?

Zatrudnienie na umowę o pracę powoduje, że otrzymujemy świadectwo pracy. Jest do dokument zawierający informacje na temat zatrudnienia i tego jak wyglądał jego przebieg. Przy zatrudnieniu na umowie zlecenia nie otrzymuje się świadectwa pracy. Można również poprosić zleceniodawcę o wystawienie dokumentu potwierdzenia pracy, ale nie jest to dokument taki jak świadectwo pracy. Zaświadczenie o stosunku umowy zlecenie bywa czasem podobne do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych.

Umowa o pracę dla studenta do 26 roku życia

Zatrudnienie studenta jest bardzo korzystne dla pracodawcy. W wielu rekrutacjach jest to nawet wymagane, dlatego że koszt zatrudnienia studenta w pracy jest niższy. Należy pamiętać, że stawka na umowie zlecenie dla studenta to kwota brutto = kwota netto. Wtedy właściciele firm zatrudniając studenta nie muszą odprowadzać za niego składek. Umowa o pracę dla studenta powinno regulować odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Pomimo tego, że wynagrodzenie w stosunku umowy cywilnoprawnej jest wyższe niż umowa o pracę dla studenta, to ta druga jest zdecydowanie korzystniejsza, bo jest uregulowana wieloma prawami z kodeksu pracy.

Jak dochodzić swoich praw?

Jeżeli zdaniem pracownika zaistniała sytuacja, że pracodawca nie stosuje żadnych z powyższych umów aby nie płacić za zatrudnienie pracownika, można go pozwać do sądu pracy. Zatrudnienie osoby na umowę zlecenie i świadczenie przed nią pracy sprawia, że może ona wnieść roszczenia do sądu pracy. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą skorzystać również z prawa ustalenia czy ich stosunek nie wygląda jak zatrudnienie na umowę o pracę.

Podsumowując każda umowa ma swoje wady i zalety. Na umowie zlecenie jest więcej swobód i minimalne wyższe wynagrodzenie, natomiast umowa o pracę oferuje więcej korzyści takich jak płatny urlop czy płatne zwolnienie lekarskie.

Udostępnij