kongresprawapracy.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Biznes

Czy warto na nią postawić na spółkę z.o.o.?

Czy warto na nią postawić na spółkę z.o.o.?

W obecnych czasach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Pomimo tego, iż jest to spółka kapitałowa, to rządzi się ona nieco odmiennymi prawami od spółek osobowych. W przypadku planowania rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w formie spółki z.o.o. warto dowiedzieć się, kiedy ją zakładać.

Spółka z.o o co to?

Należy pamiętać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka handlowa, która posiada osobowość prawną. Ponadto może być utworzona w każdym dopuszczalnym prawnie celu przez jednego lub więcej wspólników, jednakże nie może być zawiązana jedynie przez inna jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto podkreślić, że jej założycielami mogą być osoby fizyczne bądź osoby prawne, bez względu na ich obywatelstwo, a także miejsce siedziby. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że tego typu forma prowadzenia działalności jest właściwa dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki, a ponadto chcą ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy warto?

Często decyzja o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się bardzo korzystna, zwłaszcza wtedy, gdy nasza działalność wpisuje się w specyfikę jej struktury, a także sposobu funkcjonowania. Spółkę z.o.o. warto założyć, gdy nasza działalność może być zagrożona zwiększonym ryzykiem finansowym. Oprócz tego taka forma prowadzenia działalności będzie opłacalna, jeśli działalność, którą chcemy się zająć, wiązać się będzie z wniesieniem wysokiego kapitału oraz jest pod dużym ryzykiem jego utraty. Należy pamiętać, że dzięki ograniczonej odpowiedzialności wspólników, wierzyciele będą zaspokajani tylko z majątku danej spółki. Warto podkreślić, że nie narusza to naszego majątku osobistego, a ponoszone ryzyko będzie kończyć się na utracie wkładów wniesionych w majątek takiej spółki. Innym ważnym powodem do założenia tego typu spółki jest chęć optymalizacji składek ZUS.
Należy pamiętać, że składki ZUS to często utrapienie dla początkujących przedsiębiorców ze względu na ich wysokość – pod tym względem nasz kraj jest na szarym końcu w zestawieniu europejskich państw. Z tego powodu prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie wiązać się z obowiązkiem zatrudniania pracowników, a sami wspólnicy nie będą musieli odprowadzać składek. Dlatego okazuje się to dużą oszczędnością, zwłaszcza w pierwszym roku funkcjonowania tego typu spółki, gdy biznes jeszcze raczkuje i nie przynosi większych dochodów. Warto zaznaczyć, że zwolnienie z obowiązku płacenia składek obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy spółkę tworzy więcej niż jedna osoba. Zdecydowanie warto postawić na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwłaszcza w przypadku, gdy chcemy mieć pełną kontrolę nad swoim biznesem. Jest to świetna alternatywa dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Taka forma prowadzenia spółki jest ostatnio bardzo popularna.

Udostępnij