kongresprawapracy.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Rozwój osobisty

Kiedy podpisać umowę z deweloperem?

Kiedy podpisać umowę z deweloperem?

Kupując mieszkanie od dewelopera, musisz liczyć się z koniecznością dopełniania różnego rodzaju formalności. Jednym z najważniejszych dokumentów w tym procesie jest umowa deweloperska. W dużej mierze to właśnie od zawartych w niej postanowień zależy, kiedy będziesz mógł zamieszkać w zakupionym mieszkaniu oraz jak będzie ono wyglądać w momencie odbioru. Kiedy należy podpisać tę umowę i na co zwrócić uwagę, decydując się na ten krok? Jak upewnić się, że wybrany deweloper to wiarygodny i rzetelny podmiot? 

Czym jest umowa deweloperska? 

Umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do przeniesienia praw własności do lokalu na kupującego, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty deweloperowi ustalonej kwoty. Umowa ta pozwala na ustalenie warunków transakcji i istotnych terminów. Podpisanie umowy deweloperskiej to najistotniejszy element procesu zakupu mieszkania, które dopiero zostanie wybudowane. 

Choć umowa ta jest niezwykle istotna z perspektywy obu stron transakcji, nie nadaje kupującemu prawa do dysponowania nieruchomością. Zobowiązuje ona jednak dewelopera do podpisania z nabywcą późniejszej umowy przenoszącej prawo własności, jeśli inwestycja zostanie zrealizowania. Umowa deweloperska nie jest zawierana w przypadku zakupu już wybudowanego mieszkania lub domu. Przeniesienie własności w takiej sytuacji następuje na podstawie innej umowy. 

Kiedy podpisać umowę deweloperską? 

Podpisanie umowy deweloperskiej ma miejsce po podpisaniu opcjonalnej umowy rezerwacyjnej, a przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Złożenie podpisu pod dokumentem powinno nastąpić dopiero po zaakceptowaniu jego treści przez obie strony. Kwestia ta jest szczególnie istotna z perspektywy nabywcy – gdy złoży podpis, zaakceptuje warunki umowy i nie będzie mógł dokonać zmian w jej treści. 

Przygotowany przez dewelopera wzór umowy deweloperskiej nadawca otrzymuje wraz z prospektem informacyjnym. Zawarte w obu dokumentach informacje muszą być ze sobą zgodne, powinny zatem zostać dokładnie przeanalizowane przez kupującego. Jeśli nabywca dostrzega zapisy w umowie, które można by zmienić, przed złożeniem podpisu może negocjować warunki z deweloperem. Ustalone zmiany powinny znaleźć odzwierciedlenie w ostatecznej wersji umowy deweloperskiej. 

O czym pamiętać przed podpisaniem umowy deweloperskiej? 

Podpisanie umowy deweloperskiej przypieczętowuje ustalenia między nabywcą mieszkania a deweloperem. Zanim kupujący zdecyduje się na ten krok, musi być pewien, że ma do czynienia z wiarygodnym podmiotem, który bezproblemowo i terminowo wypełniać będzie swoje zobowiązania. Jak zatem możesz uniknąć nieuczciwych wykonawców? Przede wszystkim dowiedz się więcej o deweloperze, weryfikując jego działalność za pośrednictwem oficjalnych rejestrów, na przykład w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zapoznaj się również ze zrealizowanymi przez niego inwestycjami i zasięgnij opinii ich mieszkańców. 

Udostępnij