kongresprawapracy.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

FinansePraca

Organizacja turkusowa – co to jest?

Organizacja turkusowa – co to jest?

Na polskim rynku pracowniczym istnieje wiele firm działających w rozmaitych modelach zarządzania. Wraz z upływem czasu organizacja zarządzenia ulega ewolucji oraz definitywnej zmianie, chociaż wiele jeszcze brakuje, żeby powszechną opcją stał się model turkusowej organizacji.

Czym jest organizacja turkusowa?

Poprzez pojęcie turkusowej organizacji rozumie się model biznesowy przyszłości, chociaż pojęcie to po raz pierwszy zostało zastosowane przez belgijskiego polityka w drugiej połowie XX w. Frederic Laloux wyodrębnił 5 stylów zarządzania oraz organizacji firmy, zaś styl turkusowy oznacza model najbardziej przyjazny pracownikowi.

Działanie turkusowej organizacji bazuje przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu oraz ścisłej współpracy. Każdy z pracowników może się rozwijać, zaspokajając przy tym potrzebę własnej efektywności, autonomii, a także sensu podejmowanych działań. Nietrudno zatem zgadnąć, że model organizacji turkusowej realnie wpływa na samorealizację, ponieważ pogłębienie potencjału pracownika w rzeczywistości zależy tylko od niego samego oraz podejmowanych przez niego działań. Jednocześnie pracownik cały czas musi posiadać pełną świadomość, że podejmowane przez niego działania mają realny wpływ na rozwój nie tylko jego własnych umiejętności, ale przede wszystkim firmy.

Filary turkusowej organizacji

W modelu turkusowym działają nowoczesne firmy, gdzie pracownicy nie podlegają zarządowi, gdyż wszyscy robią to, co potrafią, ponosząc za swoje działania pełną odpowiedzialność. Nie znaczy to jednak, że pracownicy działają całkowicie samodzielnie, ponieważ współpracują oni ściśle ze sobą, aby wspólnie rozwinąć potencjał firmy.

Frederic Laloux uznał, że turkusowa organizacja działa w oparciu o 3 filary. Wyodrębnił samozarządzanie, dążenie do pełni człowieczeństwa, a także cel ewolucyjny. O ile samozarządzanie opiera się w pełni o działania członków firmy, o tyle drugi filar jeszcze pogłębia to założenie. Pracownik jest szanowany pod każdym względem, natomiast w przypadku problemów szuka się wspólnie najlepszego rozwiązania. Natomiast cel ewolucyjny odnosi się do firmy postrzeganej jako jeden organizm, gdyż to właśnie jej rozwój jest priorytetem do dalszej samorealizacji członków zespołu.

Biznes XXI wieku, czyli sposób na rozwinięcie skrzydeł

Obecnie jako świetny przykład biznesu XXI w. funkcjonuje pojęcie marketingu sieciowego. Marketing sieciowy to perfekcyjna możliwość zmiany sposobu myślenia, która jest konieczna do przejścia z kwadrantu pracowników zatrudnionych na etacie bądź samozatrudnionych do kwadrantu, gdzie pracownik dąży do osiągnięcia pozycji lidera.

Najlepszą oraz najprostszą formą MLM jest działanie poprzez polecanie znajomym kluczowych dla firmy produktów. Z kolei oni mogą dokonywać polecenia swoim znajomym, co stwarza nie tylko nowe możliwości, ale także prowadzi do edukacji biznesowej polegającej na zdobyciu nowych umiejętności. Co więcej, w modelu MLM ludzie oraz pieniądze w pewnym momencie zaczynają procentować jako aktywa. Jednakże do wykorzystania pełnych możliwości biznesu konieczna jest zmiana sposobu myślenia pozwalająca na przeskoczenie własnych problemów.

Marketing sieciowy jest również doskonałym przykładem organizacji turkusowej, gdzie osiągnięcie sukcesu nie będzie w rzeczywistości możliwe bez wzajemnej pomocy. Jednak warunkiem koniecznym jest wyjście ze strefy komfortu, a także wytrwałość w działaniu pomimo upływającego czasu.

Udostępnij